Eroseminaarien ohjaajakoulutus

Eroseminaarin ohjaajakoulutukset

Tilastot kertovat karua totuutta siitä, etteivät erot ole vähenemään päin. Ihmisillä on kuitenkin selkeästi halu ymmärtää parisuhteen mekanismeja, sitä dynamiikkaa, joka ajoi suhteen siihen pisteeseen johon ajoi. Uusilla eroryhmillä onkin kysyntää ympäri Suomea. Suomalaisen eroseminaarin malli tukee aikuisia eropohdinnoissa, antaa vertaisryhmän eron nostattamien tunteiden läpikäymiselle ja auttaa näin aina kasvussa eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Samoin kommunikoinnissa ex-kumppanin kanssa.  

Haluaisitko sinä perustaa ryhmän omalle paikkakunnallesi? Vai tarvitsetko tuoreita näkökulmia ammattiisi?

Koulutetut ohjaajat toimivat työryhmän vetäjinä, eivät terapeutteina. Tärkeintä on kiinnostus ihmiseen, tasavertainen suhtautuminen eron molempaan osapuoleen, kyky kunnioittaa eron erilaisia tarinoita ja tietenkin hyvä ryhmänjohtajan taito.

Seuraavat ohjaajakoulutukset:

OULU 5.-6.4. 14.-15.5. 11.-12.6. ja 6.-7.9.

HELSINKI poikkeuksellisesti viikonloppukoulutuksina (la-su):

21.-22.4.  5.-6.5.  9.-10.6.  1.-2.9. 

Ohjelma koostuu neljästä workshopista. Niiden aikana käydään läpi Suomalaisen eroseminaarin työmalli, Fisherin jälleenrakennus- teoria sekä haetaan persoonallisia valmiuksia seminaarin ohjaamiseen. 

Kouluttajana toimii FM Marianna Stolbow. Ohjaajakoulutuksen hinta on 1.250,-.

Psykoterapeutit ovat saaneet koulutukselleen ELY-keskuksilta tuntuvaa taloudellista tukea yhteishankintakoulutuksen muodossa, sillä ohjaajakoulutuksen sisältö tukee niin terapiatyötä kuin kaikkia muitakin tehtäviä, jossa ammattilaiset kohtaavat erokysymyksiä pohtivia aikuisia.

Ilmoittautumista varten pyydän Sinua lähettämään sähköpostitse lyhyen CV:n mstolbow@liberamente.fi

 

Olen tehnyt vuodesta 2013 työtä sen eteen, että Suomalaisen eroseminaarin ohjaajien pohjakoulutusvaatimukset nousisisvat. Tästä syystä koulutukseen ovat hakijoissa etusijalla sote- tai kasvatusalan ammattilaiset sekä muun soveltuvan pohjakoulutuksen omaavat ammattilaiset.

Vaikka koulutus kulkee nimellä ”Eroseminaarin ohjaajakoulutus” soveltuu se kaikille ammatissaan eroperheitä kohtaaville, sillä kokonaisuus on tehokas paketti eroprosessin ymmärtämiseksi. Viimeiseen ohjaajakoulutukseen osallistuneen ammattilaisen sanoin:

Koulutuksesta sain työkaluja eroasioiden kohtaamisen ja työstämisen tueksi, lapsien ja aikuisten (asiakkaat ja viranomaiset) kanssa tehtävää työtäni varten mm.

– Laaja kokonaisuus jäsentyi omassa mielessä

– Hyviä menetelmiä

– Keskustelun avauksia aiheeseen

– Kehitysideoita omiin työmenetelmiin mm. liitän koulutuksesta osia lasten kanssa tehtävään työhön.  …otan eroasioiden käsittelyn esille ja tarjoan omaa osaamistani esim. lasten vanhemmille omia ryhmiä…huomioin eron merkityksiä lasten elämässä – teen näkyväksi miten se on heihin vaikuttanut. (Ja samalla motivoin vanhempia työskentelyyn).

Hyvää koulutuksessa oli lisäksi opetusmenetelmät ja ryhmädynamiikan hyödyntäminen, ilmapiiri oli oppimista edistävä 🙂

Sinun tapasi opettaa on luontevaa ja jämäkkää – ei turhaa ”hifistelyä” ja kiitos siitä 🙂