Kuka?

Olen tehnyt itseni näköistä eroauttamistyötä kymmenen vuotta. Vuonna 2013 totesimme mainion Fisherin eroseminaarin kulkeneen sellaisenaan tiensä päähän ja uudistimme menetelmän yhdessä psykologi Kari Kiianmaan kanssa tämän päivän perheiden tarpeita vastaavaksi. Syntyi Suomalainen eroseminaari.

Koulutan maamme kaikki eroseminaarien ohjaajat niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille, seurakuntiin ja järjestöihin. 2014 ilmestyneessä teoksessani Erosta eteenpäin (Wsoy) menetelmää esitellään laajalti. Siinä annetaan askelmerkkejä eropohdintoihin sekä erosta selviämiseen ja käsitellään paljon niin lapsen tarpeita kuin vanhemmuuden haasteitakin erossa.

Koska pelkkä erosta puhuminen on minusta usein riittämätöntä, aloin vuosia sitten kehittämään toiminnallisempaa, taidelähtöistä eroseminaaria.

Keväällä 2016 ilmestyi teokseni Vanhempieni kaltainen (Wsoy), jossa aikuiset kertovat kotoa saamistaan parisuhdeopeista, vanhempien antamasta vuorovaikutusmallista sekä sen vaikutuksesta itseen ja omiin parisuhteisiin. Aikuiset pohtivat omaa rakkauden malliaan, konfliktinratkaisutaitojaan sekä sitä periytyykö ero.

Keväällä 2018 ilmestyy seuraava, parisuhderakkautta käsittelevä teokseni.

Edellämainitun lisäksi ohjaan erilaisia kulttuuriin ja kirjallisuuteen liittyviä ryhmiä ja jäljelle jäävän ajan vietän perheeni, kolmen lapsen sekä lapsenlapseni kanssa.

Vuonna 2013 perustin yrityksen LiberaMente Oy.

LiberaMente on tarina vapaasti ajattelemisen vaikeudesta ja riemusta. Pitkä matka itsensä äärelle kunnes lopulta löytää, kuka on ja missä on oma paikka.

Mens libera, mens sana!

Vapauta mielesi – voi hyvin.

Liberamente-sanalla on monta merkitystä. Ensisijaisesti se tarkoittaa ”vapaasti”, mutta erotettuna kahteen osaan löytyy yritykseni nimestä myös merkitykset: vapaa mieli tai imperatiivinen vapauta mielesi!

Itsensä äärelle kulkeminen vaatii vapautumista ennakko-odotuksista, mielen kahleista, kasvatuksesta ja rohkeaa kykyä nähdä toisin.

Eroryhmissä kuljemme nojatuolimatkalla itsessämme, tavoittaaksemme oman ytimen, sisäisen lapsen, josta meidän on huolehdittava, jotta selviytyisimme niin parisuhteistamme kuin eroistakin. Kaikissa LiberaMenten koulutuksissa kurkotetaan kohti mielen vapautta, eroon kasvatuksen ja kokemuksen taakasta. Ammentakaamme siitä hyvästä, jota olemme saaneet.

Kannustan itse kutakin vapauttamaan mielensä mekanismeista, joita tahtoen tai tahtomattamme kannoimme ihmissuhteissamme. Vapaan, itseensä tyytyväisen mielen avulla meillä on mahdollisuus onnelliseen yksinoloon tai tasavertaiseen, tyydyttävään parisuhteeseen.

Eroryhmät, monimenetelmälliset erotyöpajat, parisuhdekurssit ja kaikki tarjoamani koulutukset tähtäävät samaan, mielen vapauttamiseen, sisäisen lapsen löytymiseen, matkaan oman ytimen äärelle.

Yleinen historia – ihmisen tarina

Valmistuin Helsingin yliopistosta opiskeltuani muun muassa yleistä historiaa sekä silloista naistutkimusta, joka nykyisin tunnetaan sukupuolentutkimuksen nimellä. Tarinani kulki suurista tarinoista kohti pienempiä, jotka oivalsin lopulta itselleni merkityksellisimmiksi ja myös mieluisimmiksi. Toimin monta vuotta vapaaehtoistyössä eroperheiden tukijana, hankkiuduin uusiin koulutuksiin ja löysin itseni uudelta alalta. Ihmisen tarina, menneisyyden paino ja voima sekä sukupuolen merkitys sekä merkityksettömyys on kuitenkin aina vienyt minua mukanaan.

Olen myös opiskellut Voimauttavan valokuvan menetelmää ja paraikaa opiskelen kirjallisuusterapiaohjaajaksi. Kaikissa koulutuksissani hyödynnetään tavalla tai toisella niin valokuvan voimaa kuin kirjoittamista.