Erosta eteenpäin

Tuoreessa teoksessa pohditaan eroon johtavaa tietä ja esitellään erosta selviytymisen keinoja. Kirjaan on koottu alkuperäisen Fisherin teorian ydinasiat (mihin suhteissa kompuroidaan ja kuinka eron jälkeen jatketaan matkaa), mutta esimerkit ja kertomukset kumpuavat tämän päivän eroperheistä, omista vuosien varrella kokoamistani ryhmistä, joissa osallistujat ovat puntaroineet avoimesti ja rohkeasti eron syitä ja seurauksia.

Kuinka kohdata eroon liittyvät vihan ja surun tunteet? Mitä tarkoittaa eron eriaikaisuus? Onko olemassa turhia suhteita? Miten suhtautua uskottomuuteen? Miten auttaa lasta erossa?

Tehtäviensä avulla teos antaa avaimia erosolmujen aukaisemiseen ja johdattaa selvin askelmerkein uuden tien alkuun. Kirjan sivuilla avataan myös Fisherin teoriasta noussutta uutta, Suomalaista eroseminaaria sekä kerrotaan taidelähtöisistä eroseminaareista.

Teoksen viimeinen luku on omistettu kokonaan lapsen näkökulmalle erossa sekä eron jälkeiselle vanhemmuudelle.

Kirjailija: Marianna Stolbow
Kustantaja: WSOY
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 252
Painos: 3. painos
Julkaisuvuosi: 2014

Osta:

Vanhempieni Kaltainen

Vanhempieni kaltainenParisuhdeoppaissa puhutaan asioista, joita hyvin harva on lapsuudessaan nähnyt. Koska esimerkki voittaa aina neuvot, on hyvä miettiä, mitä olemme lähtöperheeltämme tällä saralla oppineet ja mitä olemme toistaneet tai tehneet toisin omassa kodissa.

Tässä kirjassa haastatellut kertovat, mitä he näkivät lapsina aikuisten välisestä rakkaudesta ja vihanpurkutavoista. He kertovat myös lapsen pelosta ja siitä, mitä kotiteatterin opeista seurasi omaan perheeseen.Periytyikö ero?

Terapiasukupolvella on taito pohtia vanhempiensa oppeja ja esimerkkejä, joista pyristellä pois. Mutta kuinka hyvin he itse ovat päässeet opituista tavoista irti ja minkä mallin he ovat jättämässä omalle jälkikasvulleen.

Tarkoitus on antaa uusia näkökulmia ja työkaluja ymmärtää omaa käytöstä sekä valaista näin tietä toisin tekemiselle.

Kirjailija: Marianna Stolbow
Kustantaja: WSOY
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 187
Painos: 1. painos
Julkaisuvuosi: 2016

Osta:

RAKASTAVA VALINTA

Tule opiskelemaan parisuhteen perustaitoja yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Kurssin aikana keskitytään yksilön mahdollisuuksiin vaikuttaa omien parisuhteittensa laatuun, harjoitellaan hyvässä ihmissuhteessa tarvittavia taitoja. Tuenko toiminnallani rakkaudellista suhdetta ja mitä voisin vielä aiheesta oppia?

Seksuaalisuus, vuorovaikutus, omat rajat, itsenäisinä mutta yhdessä, mustasukkaisuus vai yhteinen hyvä.

Onko rakkaussuhteessa kysymys tahdosta vai taidosta, tunteesta vai teoista.

Haluatko päästä lähemmäksi itseäsi ja kumppaniasi? Minkälaiset valinnat arjessa tukevat parisuhdetta, mitä kukin toivoo, mitä pelkää, mitä himoitsee, mistä kimpaantuu ja miksi.

Menetelmä perustuu yhdysvaltalaisen Bruce Fisherin teoriaan parisuhteen käsikirjoituksesta, joka meidän on viisasta paljastaa itsellemme ja johon meillä on mahdollisuus tarvittaessa vaikuttaa. Tärkeintä on uteliaisuus ja sitoutuminen, halu syventää itsetuntemusta. Vain oivaltamalla tekojen ja valintojen takaiset tunteet voimme parantaa kommunikointia kumppanin kanssa.

Taustalla on aiemmin Suomessa toiminut Rakentava valinta-seminaari, joka on nyt uudistettu tämän päivän pariskuntia puhuttelevaksi ja haastavaksi kokonaisuudeksi.

Tapaamiset koostuvat luento-osuuksista, pienryhmätyöskentelystä sekä mutkattomista toiminnallisista harjoituksista.

Seuraava viikonloppuryhmä kokoontuu 1.-3.11.2019 Valamon opistossa. Ryhmä on täynnä. 

https://valamo.fi/c/2018-06-01/rakastava-valinta—parisuhteen-parhaaksi

Lisätiedustelut:

Marianna Stolbow 040-8415404 mstolbow@liberamente.fi

Ia Trapp 040-7072213 ia@tarinasta.fi

Vuosia jokainen eroseminaari päättyi osanottajien harmitteluun siitä, ettei ennen eroa tullut tietoiseksi kaikista niistä mekanismeista, joilla parisuhteen laatuun voi sisältäpäin vaikuttaa. Kurssille oli tultu ”liian myöhään”. Tästä syystä päätimme tarjota nyt kurssin, johon voi osallistua milloin vain. Yksin tai yhdessä. Tervetuloa!

Parisuhdeseminaarin ohjaajakoulutus

Eroseminaarit päättyvät aina osanottajien harmitteluun siitä, ettei ennen eroa tullut tietoiseksi kaikista niistä mekanismeista, joilla parisuhteen laatuun voi sisältäpäin vaikuttaa. Kurssille oli tultu ”liian myöhään”. Tästä syystä päätimme tarjota nyt kurssin, johon voi osallistua milloin vain. Yksin tai yhdessä.

RAKASTAVA VALINTA – kuusiviikkoinen kurssi parisuhteen parhaaksi.

Taustalla on aiemmin Suomessa toiminut Rakentava valinta-seminaari, joka on nyt uudistettu tämän päivän pariskuntia puhuttelevaksi kokonaisuudeksi.

Tapaamiset koostuvat luento-osuuksista, pienryhmätyöskentelystä sekä mutkattomista toiminnallisista harjoituksista. Ryhmiin osallistutaan joko yksin (sopii esim parisuhteen päätyttyä Eroseminaarin jatkona) tai yhdessä. Kurssilla työskennellään joka tapauksessa yksilöllisesti itsetuntemuksen ja omien voimavarojen ja vahvuuksien kanssa kuitenkin tähtäimenä turvallinen, tasapainoinen ja rakkaudellinen parisuhde.

Menetelmä perustuu yhdysvaltalaisen Bruce Fisherin teoriaan parisuhteen käsikirjoituksesta, joka meidän on viisasta paljastaa itsellemme ja joihin meillä on mahdollisuus tarvittaessa vaikuttaa. Tärkeintä on uteliaisuus ja sitoutuminen, halu syventää itsetuntemusta sekä kommunikointia kumppanin kanssa.

Opiskelemme kuuden tapaamisen verran parisuhteen perustaitoja tutkimalla omia voimavaroja, vaikutusmahdollisuuksia, keinoja ja rajoja. Kukin osallistuja keskittyy omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa parisuhteittensa laatuun. Yhdessä harjoittelemme hyvässä ihmissuhteessa tarvittavia taitoja.

Seksuaalisuus, vuorovaikutus, omat rajat, itsenäisinä mutta yhdessä, mustasukkaisuus vai yhteinen hyvä.

Otava julkaisi tammikuussa 2018 aihetta käsittelevän kirjoittamani teoksen Rakastamisen taito. Kirja on saatavilla kirjastoista, kirjakaupoista, verkosta ja myös äänikirjana.

Ohjaajakoulutus soveltuu sote- ja kasvatusalan ammattilaisille tai muun aiheeseen sopivan pohjakoulutuksen omaaville henkilöille sekä eroseminaarin ohjaajille. Tarkoitus on antaa tarvittavat taidot oman parisuhdekurssin järjestämiseksi itsenäisesti sekä riittävä teoreettinen pohja ja käytännön osaaminen ryhmän luotsaamiseksi.

Seuraavat ohjaajakoulutukset alkavat 7.5. 2020. Muut lähikoulutuspäivät ovat:

pe 8.5.
pe 12.6.
to-pe 3.-4.9.
to-pe 1.-2.10.

Lähikoulutuspäivien lisäksi osallistujat saavat kotitehtäviä.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan ja kiinnostuneita pyydetään lähettämään lyhyt cv sekä motivaatiokirje; Miksi juuri sinä haluat toimia parisuhteiden parhaaksi?

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Marianna Stolbow 040-8415404 mstolbow@liberamente.fi
Ia Trapp 040-7072213 ia@tarinasta.fi

 

Suomalainen eroseminaari® menetelmäkoulutus

 

Suomalaisen eroseminaarin malli tukee aikuisia eropohdinnoissa, antaa vertaisryhmän eron nostattamien tunteiden läpikäymiselle ja auttaa näin aina kasvussa eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Se on voimakkaasti ennaltaehkäisevää perheiden kannalta ja auttaa tuntuvasti niin eron prosessoinnissa kuin kommunikoinnissa ex-kumppanin kanssa.  

Haluaisitko sinä perustaa eroseminaariryhmän omalle paikkakunnallesi? Vai tarvitsetko tuoreita näkökulmia ammattiisi?

Koulutetut ohjaajat toimivat työryhmän vetäjinä, eivät terapeutteina. Tärkeintä on kiinnostus ihmiseen, tasavertainen suhtautuminen eron molempaan osapuoleen, kyky kunnioittaa eron erilaisia tarinoita ja tietenkin hyvä ryhmänjohtajan taito.

Ohjelma koostuu neljästä workshopista. Niiden aikana käydään läpi Suomalaisen eroseminaarin työmalli, Fisherin jälleenrakennusteoria sekä haetaan persoonallisia valmiuksia seminaarin ohjaamiseen. 

Seuraavat menetelmäkoulutukset järjestetään Helsingissä   27.-28.8. 2020    24.-25.9.     22.-23.10.     19.-20.11. 

Kouluttajana toimii FM Marianna Stolbow. Ohjaajakoulutuksen hinta on 1.350,-.

Ilmoittautumista varten pyydän Sinua lähettämään sähköpostitse lyhyen CV:n mstolbow@liberamente.fi

Psykoterapeutit ovat joillakin paikkakunnilla saaneet koulutukselleen ELY-keskuksilta tuntuvaa taloudellista tukea yhteishankintakoulutuksen muodossa, sillä ohjaajakoulutuksen sisältö tukee niin terapiatyötä kuin kaikkia muitakin tehtäviä, jossa ammattilaiset kohtaavat erokysymyksiä pohtivia aikuisia.

Olen tehnyt vuodesta 2013 työtä sen eteen, että Suomalaisen eroseminaarin ohjaajien pohjakoulutusvaatimukset nousisisvat. Tästä syystä koulutukseen ovat hakijoissa etusijalla sote- tai kasvatusalan ammattilaiset sekä muun soveltuvan pohjakoulutuksen omaavat ammattilaiset.

Suomalaisen eroseminaarin menetelmäkoulutus soveltuu se kaikille ammatissaan eroperheitä kohtaaville, sillä kokonaisuus on tehokas paketti parisuhteen askelmerkkien sekä eroprosessin ymmärtämiseksi. Viimeiseen ohjaajakoulutukseen osallistuneen ammattilaisen sanoin:

Koulutuksesta sain työkaluja eroasioiden kohtaamisen ja työstämisen tueksi, lapsien ja aikuisten (asiakkaat ja viranomaiset) kanssa tehtävää työtäni varten mm.

– Laaja kokonaisuus jäsentyi omassa mielessä

– Hyviä menetelmiä

– Keskustelun avauksia aiheeseen

– Kehitysideoita omiin työmenetelmiin mm. liitän koulutuksesta osia lasten kanssa tehtävään työhön.  …otan eroasioiden käsittelyn esille ja tarjoan omaa osaamistani esim. lasten vanhemmille omia ryhmiä…huomioin eron merkityksiä lasten elämässä – teen näkyväksi miten se on heihin vaikuttanut. (Ja samalla motivoin vanhempia työskentelyyn).

Hyvää koulutuksessa oli lisäksi opetusmenetelmät ja ryhmädynamiikan hyödyntäminen, ilmapiiri oli oppimista edistävä 🙂

Sinun tapasi opettaa on luontevaa ja jämäkkää – ei turhaa ”hifistelyä” ja kiitos siitä 🙂